Στη Διαύγεια η κατασκευή Ναυτικής Βάσης στον Αλμυρό

Στη Διαύγεια η κατασκευή Ναυτικής Βάσης στον Αλμυρό

Η δημιουργία Ναυστάθμου στον Αλμυρό του Βόλου, όπου θα ναυλοχούν  αρματαγωγά, δίπλα ακριβώς στην φυσική τους συνέχεια, δηλαδή στην 32 Ταξιαρχία Πεζοναυτών», μπαίνει σε φάση υλοποίησης μετά την ανάρτηση στη Διαύγεια της απόφασης για την ένταξη της Πράξης “Μελέτες για την κατασκευή Ναυτικής Βάσης (Ν.Β.) Παγασητικού”, στο τομεακό πρόγραμμα Ανάπτυξης του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Πράξη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και το αντικείμενο της,  είναι η εκτέλεση και εκπόνηση των απαραίτητων ερευνών και μελετών για την εγκατάσταση νέας Ναυτικής Βάσης στη θέση ‘Αγιος Ιωάννης του Αλμυρού. Στο πλαίσιο των εκπονούμενων μελετών θα εξεταστεί η διαμόρφωση νέων λιμενικών υποδομών μόνιμης παραβολής πλοίων του στόλου του Πολεμικού Ναυτικού και η χωροθέτηση των απαραίτητων χερσαίων χώρων.
Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 3.826.059 ευρώ και αφορά το ποσό που χρηματοδοτείται ή θα χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Ναυτικό (ΓΕΝ) καλούνται να συγκεντρώσουν εγκαίρως, τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία διευθέτησης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των εκτάσεων που θα εκτελεσθεί η δράση.
Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της δράσης έχει τεθεί η 10-08-2025.