Σήμα κινδύνου από το άλμα στο εμπορικό έλλειμμα - Καθίζηση εξαγωγών σε σημαντικούς κλάδους

Σήμα κινδύνου από το άλμα στο εμπορικό έλλειμμα - Καθίζηση εξαγωγών σε σημαντικούς κλάδους

Ανεπιθύμητη για την αύξηση του ΑΕΠ, αλλά μάλλον αναμενόμενη, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η αύξηση του εμπορικού ελλείμματος κατά 15% για το πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου (13,6% μόνο για τον Μάιο), αφού οι ανάγκες των εισαγωγών αυξάνονται, τη στιγμή που οι ελληνικές εξαγωγές χτυπιούνται από πέρυσι από την οικονομική επιβράδυνση της ΕΕ.

Συγκεκριμένα, το εμπορικό έλλειμμα για τον πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου έφτασε στα 14,42 δισ. ευρώ, έναντι 12,53 δισ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2023. Χωρίς να υπολογίζεται η αξία των πετρελαιοειδών, το έλλειμμα καταγράφει αύξηση κατά 11,9% που αντιστοιχεί σε ένα ποσό 1,2 δισ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2023.

Ειδικότερα, για το πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου η συνολική αξία των εισαγωγών ανήλθε στο ποσό των 35.390,7 εκατ.ευρώ, έναντι 34.490,8 εκατ.ευρώ το ίδιο διάστημα του 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 2,6%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, η αύξηση μετριάζεται οριακά στο 2,3%. Οι αυξημένες εισαγωγές είναι αποτέλεσμα της χαμηλής παραγωγικότητας της οικονομίας, σε συνδυασμό με τις αυξημένες επενδύσεις που υλοποιούνται στην Ελλάδα και επιβάλλουν αυξημένες εισαγωγές για να υλοποιηθούν. Η αύξηση των εισαγωγών οφείλεται κυρίως σε μηχανήματα και εξοπλισμό για επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη εντός Ελλάδας. Η αύξηση των εξαγωγών, τη στιγμή που οι εξαγωγές μειώνονται, αναστρέφει την τάση μείωσης του εμπορικού ελλείμματος, ενώ παράλληλα πλήττει και το ΑΕΠ αφού η αξία των εισαγωγών είναι εισόδημα το οποίο εκρέει εκτός Ελλάδας.

Οι εξαγωγές  
Αντίστοιχα, η συνολική αξία των εξαγωγών έφτασε για το πεντάμηνο τα 21 δισ. ευρώ έναντι 21,95 δισ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2023, παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,5%. Χωρίς την αξία των πετρελαιοειδών, οι εξαγωγές παρουσίασαν μείωση κατά 605 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί σε μια ποσοστιαία μείωση κατά 3,9% σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 2023. Η πτώση ήταν αναμενόμενη καθώς η ΕΕ, η οποία δέχεται τα 2/3 των ελληνικών εξαγωγών, βρίσκεται σε μεγάλη οικονομική επιβράδυνση από το τελευταίο τρίμηνο του 2023.

Το ανησυχητικό είναι ότι η πτώση των εξαγωγών προήλθε από κλάδους οι οποίοι είναι υψηλής προστιθέμενης αξίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του πανελληνίου συνδέσμου εξαγωγέων για το πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου, οι 8 από τους 10 βασικούς εξαγωγικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας καταγράφουν πτώση.

Συγκεκριμένα, τα βρώσιμα έλαια καταγράφουν πτώση στις εξαγωγές κατά 47,4% λόγω της κακής παραγωγής ελαιόλαδου, ειδικά ηλεκτρονικά είδη και όπλα κατέγραψαν μείωση των εξαγωγών τους κατά 7,2%, τα βιομηχανικά προϊόντα είχαν μείωση κατά 7,2%, τα μηχανήματα κατά 9,35%, τα χημικά προϊόντα κατά 3,4%, τα υπόλοιπα βιομηχανικά είδη κατά 35% και οι εξαγωγές πρώτων υλών κατά 2,9%. Οι δύο κλάδοι που κατέγραψαν αύξηση των εξαγωγών ήταν τα τρόφιμα και τα ζώντα ζώα κατά 8,9% και τα ποτά και ο καπνός κατά 9,6%.

Ανάκαμψη το δεύτερο εξάμηνο

Οι ελπίδες τόσο των εξαγωγέων όσο και του υπουργείου οικονομικών είναι ότι θα επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις που θέλουν την οικονομική δραστηριότητα να ανακάμπτει, από το δεύτερο τρίμηνο του χρόνου, για όλη την ΕΕ. Ακόμη και έτσι όμως οι εξαγωγές θα συνεχίσουν να είναι αρνητικές για το ΑΕΠ. Στην τελευταία του έκθεση ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας κ. Γιάννης Στουρνάρας, καλεί την κυβέρνηση να αξιοποιήσει τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για παραγωγικές επενδύσεις ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα της οικονομίας και κάποια στιγμή να ισορροπήσει τόσο το εμπορικό έλλειμμα όσο και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.

Του Τάσου Δασόπουλου
www.capital.gr