Πρόσκληση στα εγκαίνια του νέου καταστήματος της "Κάβας Σαμαρά"

Πρόσκληση στα εγκαίνια του νέου καταστήματος της "Κάβας Σαμαρά"

Πρόσκληση στα εγκαίνια του νέου καταστήματος της "Κάβας Σαμαρά"