Οριστικά από 7 έως 9 Οκτωβρίου και με το όνομα «Thessaly – Expo 22» η Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Καρδίτσας

Οριστικά από 7 έως 9 Οκτωβρίου και με το όνομα «Thessaly – Expo 22» η Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Καρδίτσας

Με νέο όνομα και με διάρκεια τριών ημερών, επανέρχεται, μετά από τρία χρόνια απουσίας η Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Καρδίτσας.

https://www.taxydromos.gr