Μαγνησία: Μόνο 25 παθολόγοι για τον θεσμό προσωπικού γιατρού

Μαγνησία: Μόνο 25 παθολόγοι για τον θεσμό προσωπικού γιατρού

Άνοιξε χθες το απόγευμα η πλατφόρμα για εγγραφή των πολιτών στον προσωπικό γιατρό, όπου δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι οι πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, πλην των Περιφερειών Αττικής και Νοτίου Αιγαίου.
Συνεχή είναι από χθες τα τηλεφωνήματα και οι απορίες των ασφαλισμένων προς τους ιδιώτες γιατρούς της Μαγνησίας αναφορικά με τον θεσμό του προσωπικού γιατρού. Πάντως μέχρι και χθες από τη Μαγνησία είχαν εγγραφεί στην πλατφόρμα περίπου 25 γενικοί γιατροί και παθολόγοι, αριθμός μικρός για να καλύψει τις ανάγκες του πληθυσμού του Νομού.
Και αυτό, γιατί κάθε προσωπικός γιατρός θα πρέπει να έχει μέχρι και 2.000 ασφαλισμένους τους οποίους θα εξετάζει και συνταγογραφεί δωρεάν.

Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή ο μόνιμος πληθυσμός της Μαγνησίας είναι 189.000. Αν εξαιρέσουμε τους περίπου 25.000 μαθητές μέχρι και δεκαπέντε ετών, τότε μένουν περίπου 165.000 που θα χρειαστούν το προσωπικό γιατρό. Δηλαδή θα απαιτηθούν 85 γιατροί, από 2.000 ασφαλισμένους ο καθένας.
Από τους 85 γιατρούς γύρω στους 10-15 μπορεί να προέρχονται από τα κέντρα υγείας και τις ΤΟΜΥ. Οι υπόλοιποι, περίπου 60, θα πρέπει να βρεθούν από τον ιδιωτικό τομέα.

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας κ. Ευθύμης Τσάμης δήλωσε πως υπάρχουν στον ιδιωτικό τομέα της Μαγνησίας 25 γενικοί γιατροί και 50 παθολόγοι. Είναι οι δύο ειδικότητες που σε αυτή τη φάση μπορούν να δηλώσουν για τον θεσμό του προσωπικού γιατρού. «Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, έχουν δηλώσει περίπου 25 γενικοί γιατροί και παθολόγοι, δηλαδή με τα δεδομένα του πληθυσμού, καλύπτεται το 1/3 των ασφαλισμένων. Πανελλαδικά έχουν δηλώσει 600 γιατροί. Λόγω του περιορισμένου ενδιαφέροντος το υπουργείο έδωσε τη δυνατότητα στους γιατρούς να δηλώσουν στην πλατφόρμα μέχρι και την Παρασκευή 5 Αυγούστου. Υπάρχει ακόμη απροθυμία, καθώς ναι μεν συμφωνούμε με την αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από την άλλη οι ιδιώτες γιατροί που θα συμβληθούν με τον συγκεκριμένο θεσμό, δεν θα ήθελαν να μετατραπούν σε κρατικούς υπαλλήλους».

Για κάθε ασφαλισμένο ο προσωπικός γιατρός θα λαμβάνει τον χρόνο από 20 μέχρι 45 ευρώ. Το ποσό εξαρτάται από την ηλικία του ασφαλισμένου. Δηλαδή, αν έχει 2.000 ασφαλισμένους και κατά μέσο όρο λαμβάνει 30 ευρώ, τότε το ποσό θα φτάνει τα 60.000 ευρώ. «Τα χρήματα μπορεί να φαίνονται καλά, αλλά υπάρχουν και οι υποχρεώσεις» αναφέρουν οι γιατροί που προς το παρόν είναι διστακτικοί.
Η πλατφόρμα για την εγγραφή από τους ασφαλισμένους στον θεσμό του προσωπικού γιατρού άνοιξε χθες το απόγευμα. Πάντως από το πρωί τα τηλέφωνα των παθολόγων πήραν «φωτιά» αφού οι ασφαλισμένοι τηλεφωνούσαν για να απευθύνουν διάφορα ερωτήματα.
«Από το πρωί δεχόμασταν πολλά τηλεφωνήματα ασφαλισμένων που ήθελαν να ρωτήσουν για τον νέο θεσμό» ανέφερε ο κ. Τσάμης. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επιλέξουν τον προσωπικό γιατρό μέχρι τέλη του μηνός.
Το σύστημα του προσωπικού γιατρού θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία αρχές του 2023.

Ο πολίτης επιλέγει ελεύθερα από τους γιατρούς που θα συμμετέχουν ως προσωπικοί ιατροί στην περιοχή που διαμένει. Μπορεί να είναι ιατροί Κέντρων Υγείας, των ΤΟΜΥ, συμβεβλημένοι ιατροί με τον ΕΟΠΥΥ ή και ιδιώτες γιατροί. Επίσης, αν βρίσκεται σε περιοχή όπου δεν υπάρχουν γιατροί, θα μπορεί να επιλέξει και γιατρό από άλλη περιοχή και να τον συμβουλεύεται με τα μέσα της σύγχρονης τεχνολογίας.

Η εγγραφή σε προσωπικό γιατρό πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, είτε από τον πολίτη μέσω της πλατφόρμας εγγραφής πολιτών είτε από το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των δημόσιων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας της ΠΦΥ ή τους προσωπικούς ιατρούς.
Ο πολίτης εγγράφεται σε προσωπικό γιατρό με τους εξής τρόπους:
1) μέσω της πλατφόρμας εγγραφής σε προσωπικό γιατρό (https://ehealth.gov.gr/p-rv/p), όπου η είσοδος γίνεται με τους κωδικούς taxisnet και τον ΑΜΚΑ του πολίτη.
2) αυτοπροσώπως σε δομή υγείας Π.Φ.Υ. ή σε προσωπικό γιατρό, φέροντας μαζί του τον ΑΜΚΑ του και προς απλή επίδειξη, έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. Δελτίο Ταυτότητας) ή φωτοαντίγραφο.

Όλες οι αιτήσεις των πολιτών γίνονται αποδεκτές, μέχρι τη συμπλήρωση του νόμιμου ορίου των 2.000 εγγεγραμμένων πολιτών ανά γιατρό. Στην περίπτωση των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτών γιατρών γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις των πολιτών για εγγραφή αναλόγως του καθορισμένου ορίου που ο κάθε ιατρός έχει επιλέξει κατά τη σύμβασή του.
Οι υπηρεσίες του προσωπικού γιατρού θα παρέχονται δωρεάν για τους πολίτες που έχουν εγγραφεί στη λίστα του προσωπικού ιατρού που έχουν επιλέξει. Θα πραγματοποιούν επισκέψεις, θα συνταγογραφούν τα φάρμακα τους και θα παίρνουν κατευθύνσεις χωρίς να πληρώνουν.

https://e-thessalia.gr