Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διάρκειας στα όρια του Ν. Μαγνησίας στην ΠΑΘΕ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διάρκειας στα όρια του Ν. Μαγνησίας στην ΠΑΘΕ

Με απόφαση του διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας, θα γίνουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης και σταθεροποίησης κατολίσθησης στη Χ.Θ. 259+200 του Αυτοκινητόδρομου – Τμήμα Μαλιακός – Κλειδί.
Συγκεκριμένα, αποφασίζεται η εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. – Τμήμα Μαλιακός – Κλειδί, για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης και σταθεροποίησης κατολίσθησης στη Χ/Θ 259+200.

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εργασίες κατασκευής τοίχου αντιστήριξης με χρήση πασσάλων τύπου προβόλου από οπλισμένο σκυρόδεμα και θα εφαρμοστούν τα εξής:
Αποκλεισμός δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου στην κατεύθυνση προς Αθήνα, από τη Χ.Θ. 262+900 έως τη Χ.Θ. 261+280 (όρια Ν. Μαγνησίας με Ν. Φθιώτιδας). Συγκεκριμένα, θα υλοποιηθεί αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας από τη Χ.Θ. 262+900, ενώ ο αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθεί από τη Χ.Θ. 262+150.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι μακράς διάρκειας, καθ’ όλο το 24ωρο με έναρξη από τη Δευτέρα 08.07.2024 και για χρονικό διάστημα έξι μηνών, ήτοι έως την Τετάρτη 08.01.2025 ή νωρίτερα σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών.