Ευφυή συστήματα για τη διαχείριση των απωλειών στο δίκτυο ύδρευσης

Ευφυή συστήματα για τη διαχείριση των απωλειών στο δίκτυο ύδρευσης

Θα τοποθετηθούν με ευθύνη της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης στη δημοτική ενότητα Αλμυρού

Τα προβλήματα που σχετίζονται με απώλειες νερού και ποσότητες μη τιμολογούμενου νερού ευελπιστεί να αντιμετωπίσει η δημοτική επιχείρηση ύδρευσης του Αλμυρού με την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 5.373 ευφυών ψηφιακών μετρητών κατανάλωσης (οικιακών υδρομέτρων AMR) στη δημοτική Ενότητα Αλμυρού.

Η Οικονομική Επιτροπή έχει εγκρίνει το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και σύντομα αναμένεται το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας στις υποδομές πόσιμου νερού και λυμάτων του Δήμου Αλμυρού» να υλοποιηθεί.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 3.674.988,00 €.

Από το 1995 η ΔΕΥΑΑΛ επιτελεί ένα σημαντικό έργο με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για τους κατοίκους της περιοχής του Δήμου Αλμυρού.

Οι εξυπηρετούμενοι κάτοικοι είναι 8.000 (5.373 ενεργά υδρόμετρα). Οι κύριες πηγές άντλησης νερού είναι τα υπόγεια από τον εμπλουτισμένο υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα και σε ελάχιστες περιπτώσεις από επιφανειακά ύδατα.

Στο εξωτερικό υδραγωγείο περιλαμβάνονται οι θέσεις και οι τρόποι συλλογής του πόσιμου νερού οι οποίοι είναι οι πηγές, οι γεωτρήσεις, οι αγωγοί μεταφοράς προς τις υδατοδεξαμενές, οι μηχανισμοί καθαρισμού (χλωρίωσης) και οι αγωγοί μεταφοράς στις τοπικές κοινότητες του Δήμου. Στα εσωτερικό υδραγωγείο περιλαμβάνονται οι αγωγοί που διατρέχουν το εσωτερικό δίκτυο κάθε Τοπικής Κοινότητας και σε αυτούς συνδέονται οι παροχές των καταναλωτών.

Το σύστημα μεταφοράς και ποιοτικής επεξεργασίας για να ικανοποιεί το σύστημα διανομής με αποτελεσματικό τρόπο θα πρέπει να ρυθμίζει τις ποσότητες άντλησης υπογείων νερών, τα υδραγωγεία μεταφοράς και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά νερού.

Η ρύθμιση αυτή επιτυγχάνεται με την εγκατάσταση αξιόπιστων μετρητικών συστημάτων, οι πληροφορίες των οποίων συγκεντρώνονται σε επιλεκτικά σημεία του υδροδοτικο