Εργασίες ασφαλτόστρωσης στο Δ. Αλμυρού

Εργασίες ασφαλτόστρωσης στο Δ. Αλμυρού

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στις τοπικές κοινότητες Σούρπης και Αμαλιάπολης καθώς και στον οικισμό Πηγάδι Πτελεού. Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις που αφορούσαν την αποξήλωση του φθαρμένου ή παλιού οδοστρώματος όπου κρίθηκε αναγκαίο η εκ νέου ασφαλτόστρωση σε όλο το πλάτος της οδού. Το πάρκινγκ στο Πηγάδι Πτελεού πριν την επέμβαση διέθετε μόνο χωμάτινη κάλυψη με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αιωρήματα σκόνης κατά την διέλευση των οχημάτων κυρίως κατά τους θερινούς μήνες.

Η Δημοτική Αρχή έχει θέσει ως πρωταρχικό της στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των δημοτών και των επισκεπτών του Δήμου και μέσω των ανωτέρω παρεμβάσεων, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο στρατηγικής αναβάθμισης των οικισμών του Δήμου Αλμυρού, επιδιώκεται η αύξηση του επιπέδου ασφαλείας και προσπελασιμότητας όσων κινούνται εντός των οικισμών.

https://www.taxydromos.gr